Carme Piñol

Advocada, Doctora en Dret

Office 2016 Key Office Professional Plus 2016 Genuine Original Key & Digital Download Activate both 32 / 64 bit version. Support all Languages Version microsoftwarestore Windows 10 Product Keys on sale now 70% off! Microsoft Store offers cheap Windows 10 Keys, Windows 7 Keys and Office 2013 Keys at lowest prices. https://www.parajumpersonlinesale.be parajumpers sale

PRESENTACIÓ

Des de l’any 1988, en que vaig començar a exercir com advocada, el meu objectiu ha estat sempre oferir al client/a la solució més adequada i eficaç, amb professionalitat i qualitat; oferint una atenció personalitzada, amb l’estudi detallat del seu cas i les qüestions jurídiques, atenent als seus objectius i necessitats com a client/a; per tal de defensar els seus interessos de forma acurada i sempre buscant la consecució de l’excel·lència professional.

ESPECIALITAT

La meva activitat professional està orientada, bàsicament, a l’àmbit del dret civil que inclou, entre d’altres matèries, herències, separacions, divorcis, extinció parelles de fet i guarda i custodia de fills menors, dret de propietat, contractes, reclamacions de quantitat, responsabilitat civil, etc.

OBJECTIU

La meva filosofia és entendre l’advocacia com un servei destinat, en primer lloc, a assessorar i evitar conflictes. Per la qual cosa, considero que un bon assessorament previ, abans de signar contractes o documents, evita, posteriorment, molts conflictes judicials.