Office 2016 Key Office Professional Plus 2016 Genuine Original Key & Digital Download Activate both 32 / 64 bit version. Support all Languages Version microsoftwarestore Windows 10 Product Keys on sale now 70% off! Microsoft Store offers cheap Windows 10 Keys, Windows 7 Keys and Office 2013 Keys at lowest prices. https://www.parajumpersonlinesale.be parajumpers sale

Presentació

Des de l’any 1988, en que vaig començar a exercir com advocada, el meu objectiu ha estat sempre oferir al client/a la solució més adequada i eficaç, amb professionalitat i qualitat; oferint una atenció personalitzada, amb l’estudi detallat del seu cas i les qüestions jurídiques, atenent als seus objectius i necessitats com a client/a; per tal de defensar els seus interessos de forma acurada i sempre buscant la consecució de l’excel·lència professional.

La meva manera d’entendre l’advocacia és com un servei destinat, en primer lloc, a assessorar i evitar conflictes; entenent que la funció de l’advocat/da davant el conflicte jurídic, que li planteja el client/a, ha de ser sempre intentar resoldre el mateix buscant una solució extrajudicial, adequada als seus interessos. I, només en cas de que aquesta solució extrajudicial no sigui possible, o no sigui adequada als interessos del client/a, arribar a la via judicial, davant els Tribunals de Justícia, per tal de defensar els seus drets.

Davant un panorama legislatiu que canvia constantment, l’exercici de l’advocacia exigeix una formació continuada com una eina imprescindible i fonamental, per tal de poder oferir la resposta jurídica més adequada; per aquest motiu, la formació continuada, ha estat sempre, per mi, una fita durant tots els anys d’exercici professional.