Office 2016 Key Office Professional Plus 2016 Genuine Original Key & Digital Download Activate both 32 / 64 bit version. Support all Languages Version microsoftwarestore Windows 10 Product Keys on sale now 70% off! Microsoft Store offers cheap Windows 10 Keys, Windows 7 Keys and Office 2013 Keys at lowest prices. https://www.parajumpersonlinesale.be parajumpers sale

Dret Civil

  • Consultes i assessorament.
  • Negociació i redacció de tot tipus de contractes: compravenda, arrendaments rústecs i urbans, etc.
  • Execucions de sentencies per incompliment.
  • Impagats. Reclamació de quantitats.
  • Resolució de contractes per incompliment. Desnonaments per manca de pagament.
  • Dret de propietat.
  • Responsabilitat civil per imprudència, culpa o negligència.
  • Dret registral, notarial i hipotecari.