Office 2016 Key Office Professional Plus 2016 Genuine Original Key & Digital Download Activate both 32 / 64 bit version. Support all Languages Version microsoftwarestore Windows 10 Product Keys on sale now 70% off! Microsoft Store offers cheap Windows 10 Keys, Windows 7 Keys and Office 2013 Keys at lowest prices. https://www.parajumpersonlinesale.be parajumpers sale

Dret Família i Succesions

  • Crisis de parella: separació, divorci, nul·litat matrimonial, modificacions de mesures per canvi de circumstàncies, extincions de parelles de fet i guarda i custodia dels fills menors, liquidació dels béns comuns de la parella, etc.
  • Processos d’incapacitació, tutela, curatela, etc.
  • Dret de successions: preparació testaments, tràmits declaració d’hereus, tràmits d’adquisició i divisió d’herència, reclamacions de legítima, reclamacions de drets viduals, etc.